PODNIKÁNÍ FYZ. OSOB

29.01.2015 01:50
"Autonomos" neboli osoby samostatně výdělečně činné, s ročním příjmem až do 12 000 € uplatňovaly již nyní od července 2014 nižší daňovou sazbu 15 %, ostatní 21 % a nyní je pro všechny OSVČ daň snížena na 19% v roce 2015 a 18% v roce 2016. 15% snížená sazba se aplikuje dál do výše příjmu 15.000 Eur...
03.10.2014 22:03
Uvažovali jste někdy, že by jste začali podnikat ve Španělsku a byli jste šokování, jak vysoké daně, aj. odvody by jste museli platit? Ve Španělsku jsou dvě možnosti, jak zahájit podnikání. První možnost je začít podnikat jako fyzická osoba – OSVČ (Autónomo) nebo finančně náročnější založit...

Kontakt

Jarmila Weissová Torrevieja, Španělsko 00420733524982 jarmilaw@post.cz