Zdravotní péče při pobytu v jiné zemi - důchodci

18.11.2013 01:01
Tuto situaci lze řešit pomocí formuláře E 106 nebo S1, o jehož vystavení může požádat český pojištěnec, který je pojištěn z titulu výkonu výdělečné činnosti na území jedné členské země, a přitom bydlí na území jiného státu. Zdravotní pojišťovna v zemi pojištění posoudí, zda tento účastník má i...
18.11.2013 00:52
Důchodce a jeho stěhování do jiné členské země Zůstanete nadále pojištěn v ČR, kde za vás bude státem placeno pojistné. Jedinou podmínkou zde je, že nepobíráte důchod také v zemi nového bydliště. K čerpání zdravotní péče v nové zemi pobytu pak budete potřebovat Formulář S1 nebo E 121 Potvrzení pro...

Kontakt

Jarmila Weissová Torrevieja, Španělsko 00420733524982 jarmilaw@post.cz